Kolorowe Kredki
tel. +48 733 120 120 | e-mail: przedszkole@kolorowekredki.org.pl

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w placówce w roku szkolnym 2019/2020:

Programy wiodące:

  • Program wychowania przedszkolnego: „Wokół przedszkola” – Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba – Żabińska, wyd. MAC Edukacja
  • „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego” - Ewa Piotrowska, Magdalena Apple, Janina Zarańska
  • Metoda Dobrego Startu - Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 – 5 letnich – Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
  • Program „Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później” Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska;

Programy uzupełniające:

  • Ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami program - „Mały miś w świecie wielkiej literatury” - Robert Halik, Aneta Konefał, Maciej Barański
  • Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
  • Program autorski „Poznajemy ciekawe zawody” – Anita Grabarska
  • Program autorski „Poznajemy kultury europejskie” – Lidia Paluch
  • Innowacyjny program patriotyczny „Z Bolkiem i Lolkiem przez cudowną Polskę” – Agnieszka Kozak, Lidia Paluch
pozycjonowanie
funkymedia