Kolorowe Kredki
tel. +48 733 120 120 | e-mail: przedszkole@kolorowekredki.org.pl

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, uzgodnione z Radą Pedagogiczną określone zarządzeniem dyrektora ds. pedagogicznych:

- 24 grudzień 2020 r. (Wigilia)
- 31 grudzień 2020 r. (Sylwester)
- 29 styczeń 2021 r. (Rada Pedagogiczna)
- 25 czerwiec 2021 r. (Rada Pedagogiczna)
- 27 sierpień 2021 r. (Rada Pedagogiczna) 

pozycjonowanie
funkymedia