Kolorowe Kredki
tel. +48 733 120 120 | e-mail: przedszkole@kolorowekredki.org.pl

Przedszkole prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy.

W czasie trwania roku szkolnego, do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w miarę wolnych miejsc.

O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady pierwszeństwa dla dzieci posiadających rodzeństwo uczęszczające do Przedszkola.

pozycjonowanie
funkymedia