Kolorowe Kredki
tel. +48 733 120 120 | e-mail: przedszkole@kolorowekredki.org.pl

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Niepublicznym

 Kredki w Lublinie

w roku szkolnym 2019/2020

w grupie maluszków (2,5 i 3 latki)

Małe Bystrzaki

 

6:30 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, praca indywidualna z dzieckiem, zabawa swobodna

8:00 – 8:15 zabawa swobodna i z niewielkim udziałem nauczyciela

8:15 – 8:30 zabawy ruchowe, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne oraz inne zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej (sportowe, rytmiczne, taneczne itp.)

8:30 – 9:00 czynności samoobsługowe oraz śniadanie

9:00 – 9:30 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu edukacji przedszkolnej oraz programów dodatkowych

9:30 – 10:15 zabawy rozwijające zainteresowania, zabawa swobodna

10:15 – 10:30 czynności samoobsługowe oraz drugie śniadanie

10:30 – 10:45 język angielski

10:45 – 11:45 gry i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy dowolne i z niewielkim udziałem nauczyciela

11:45 – 12:15 czynności samoobsługowe i obiad

12:15 – 14:30 odpoczynek, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawa swobodna

14:30 – 14:45 czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14.45 – 15.15 zajęcia rozwijające kompetencje, zajęcia wynikające z programu danego dnia – rytmika, taniec, itp.

14.30 – 14.45 czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

15:15 – 15.45 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy dowolne według zainteresowań (na dworze lub w sali)

15.45 – 16.00 czynności samoobsługowe i higieniczne, drugi podwieczorek

16.00 – 17.30 zabawy swobodne, zabawy na świeżym powietrzu, pożegnanie i odbiór dzieci

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Niepublicznym

Kredki w Lublinie

w roku szkolnym 2019/2020

dla 4 – latków

Kreatywne Starszaki

 

6:30 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, praca indywidualna z dzieckiem, zabawa swobodna

8:00 – 8:20 zabawa swobodna i z niewielkim udziałem nauczyciela

8:20 – 8:40 zabawy ruchowe, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne oraz inne zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej (sportowe, rytmiczne, taneczne itp.)

8:40 – 9:00 czynności samoobsługowe oraz śniadanie

9:00 – 9:30 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, programu edukacji przedszkolnej i programów przyjętych do realizacji

9:30 – 10:15 zabawa swobodna, zabawy rozwijające zainteresowania

10:15 – 10:30 czynności samoobsługowe oraz drugie śniadanie

10:30 – 10:45 zabawa wg. zainteresowań dzieci

10:45 – 11:05 język angielski

11:05 – 12:00 gry i zabawy na świeżym powietrzu

12:00 – 12:30 czynności samoobsługowe i higieniczne, obiad

12:30 – 13:00 bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, odpoczynek

13:00 – 14:30 zajęcia rozwijające kompetencje, zajęcia wynikające z programu danego dnia, zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci

14:30– 14:45 czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14:45 – 15:00 zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci

15:00 – 16:00 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy dowolne według zainteresowań (na dworze lub w sali)

16:00 – 16:15 drugi podwieczorek

16:15 – 17:30 zabawy swobodne, zabawy na świeżym powietrzu, pożegnanie i odbiór dzieci

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Niepublicznym

Kredki w Lublinie

w roku szkolnym 2019/2020

dla grupy 5,6 – latków

Sowy Mądre Głowy

 

6:30 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, praca indywidualna z dzieckiem, zabawa swobodna

8:00 – 8:30 zabawy ruchowe, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne oraz inne zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej (sportowe, rytmiczne, taneczne itp.)

8:30 – 8:50 zabawa swobodna i z niewielkim udziałem nauczyciela

8:50 – 9:15 czynności samoobsługowe oraz śniadanie

9:15– 10:00 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, programu edukacji przedszkolnej i programów przyjętych do realizacji

10:00 – 10:15 zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci, praca indywidulna z dzieckiem

10:15 – 10:30 czynności samoobsługowe oraz drugie śniadanie

10:30 – 11:15 zabawy swobodne w sali wg. zainteresowań dzieci

11:15 – 12:15 gry i zabawy na świeżym powietrzu

12:15 – 13:10 czynności samoobsługowe i higieniczne, obiad

13:10 – 13:30 bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, odpoczynek

13:30 – 14:00 język angielski

14:00 – 14:30 zajęcia rozwijające kompetencje, zajęcia wynikające z programu danego dnia, zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci

14:30– 14:45 czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14:30 – 15:00 zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci

15:00 – 16:00 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy dowolne według zainteresowań (na dworze lub w sali)

16:00 – 16:15 drugi podwieczorek

16:15 – 17:30 zabawy swobodne, zabawy na świeżym powietrzu, pożegnanie i odbiór dzieci

pozycjonowanie
funkymedia