kredki partnerem akcji

akademia aquafreshkubusiowi przyjaciele naturyzał. 0 mamo tato wolę wodę

maly mis logo fundusze europejskie

 

APLIKACJA DLA RODZICÓW

livekid, logo.

Kolorowe Kredki
tel. +48 733 120 120 | e-mail: przedszkole@kolorowekredki.org.pl

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora 6/2020 z dnia 28.08.2020r.

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Niepublicznym

Kolorowe Kredki w Garbowie

w roku szkolnym 2020/2021

dla grupy 3, 4 – latków

„Małe Bystrzaki”

 

7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, praca indywidualna z dzieckiem, zabawa swobodna

8:00 – 8:15 zabawy ruchowe, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne, oraz inne zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej

8:15 – 8:45 czynności samoobsługowe oraz śniadanie

8:45 – 9:00 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz programów przyjętych do realizacji w tym: rytmika, taniec, zajęcia sportowe

9:00 – 10:00 zabawa swobodna wg. zainteresowań dzieci

10:00 – 10:15 zabawy rozwijające zainteresowania, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju

10:15 – 10:30 czynności samoobsługowe oraz drugie śniadanie

10:30 – 11:30 gry i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy dowolne i z niewielkim udziałem nauczyciela,

11:45 – 12:15 czynności samoobsługowe przed obiadem, obiad

12:15 – 14:30 odpoczynek, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne

14:30 – 14:45 czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14:45 – 15:15 zabawy swobodne, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące szanse

15:15 – 16.15  zabawa swobodna wg. zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela

16:15 – 16:30 czynności samoobsługowe i higieniczne, drugi podwieczorek

16.30 – 17.00 zabawy swobodne w sali lub na świeżym powietrzu, pożegnanie i odbiór dzieci

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Niepublicznym

Kolorowe Kredki w Garbowie

w roku szkolnym 2020/2021

dla grupy 4, 5 i 6 – latków

„Kreatywne Starszaki”

 

7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, praca indywidualna z dzieckiem, zabawa swobodna

8:00 – 8:15 zabawa swobodna w kącikach wg. zainteresowań dzieci

8:15 – 8:45 zabawy ruchowe, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne oraz inne zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej (sportowe, rytmiczne, taneczne itp.)

8:45 – 9:15 czynności samoobsługowe oraz śniadanie

9:15 – 9:45 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu edukacji przedszkolnej oraz programów dodatkowych

9:45 – 10:30 zabawy rozwijające zainteresowania, zabawa swobodna

10:30 – 10:45 czynności samoobsługowe oraz drugie śniadanie

10:45 – 11:45 gry i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy dowolne i z niewielkim udziałem nauczyciela

11:45 – 12:15 zabawy rozwijające zainteresowania, praca indywidualna z dzieckiem

12:15 – 12:45 czynności samoobsługowe i obiad

12:45 – 13:15 odpoczynek, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne

13:15 – 14:15 zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące szanse

14:15 – 14:30 czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14:30 – 16:15  zabawa swobodna wg. zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela

16:15 – 16:30 czynności samoobsługowe i higieniczne, drugi podwieczorek

16:30 – 17:00 zabawy swobodne w sali lub na świeżym powietrzu, pożegnanie i odbiór dzieci

 

pozycjonowanie
funkymedia