kredki partnerem akcji

akademia aquafreshcala polska czyta dzieciomkubusiowi przyjaciele naturyzeby malego dziecka

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Niepublicznym

Kolorowe Kredki

w roku szkolnym 2017/2018

GARBÓW


6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, praca indywidualna z dzieckiem
8.00 – 8.15 zabawa swobodna
8:15 – 8:30 zabawy ruchowe, gimnastyka ogólnorozwojowa oraz inne zajęcia dydaktyczne
wynikające z realizacji podstawy programowej
8.30 – 8.45 czynności samoobsługowe oraz śniadanie
8.45 – 9.30 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, programu edukacji przedszkolnej oraz programów dodatkowych
9.30 – 10.15 zabawa swobodna
10.15 – 10.30 czynności samoobsługowe oraz II śniadanie
10.30 – 11.45 gry i zabawy na świeżym powietrzu
11.45 – 12.15 czynności samoobsługowe i obiad
12.15 – 14.15 odpoczynek, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne
14.15 – 14.30 podwieczorek
14.30 – 14.45 zajęcia rozwijające kompetencje dzieci, zajęcia wynikające z programu danego dnia:
zajęcia rytmiczne, taneczne, logopedyczne
15.00 – 15.45 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy dowolne według zainteresowań
15.45 – 16.00 drugi podwieczorek
16.00 – 17.30 zabawy swobodne, zabawy na świeżym powietrzu, pożegnanie i odbiór dzieci
 

Dzieci przyprowadza się do Przedszkola od 6:30 do godziny 8:00.

pozycjonowanie
funkymedia