Kolorowe Kredki
tel. +48 733 120 120 | e-mail: przedszkole@kolorowekredki.org.pl

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Niepublicznym

Kolorowe Kredki w Nałęczowie

w roku szkolnym 2019/2020

dla 2,5 i 3 – latków

„Małe Planety”

 

7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, praca indywidualna z dzieckiem, zabawa swobodna

8:00 – 08:15 zabawa swobodna

8:15 – 8:30 zabawy ruchowe, muzyczno – ruchowe,  gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne

8:30 – 9:00 czynności samoobsługowe oraz śniadanie

9:00 – 9:15 język angielski

9:15 – 9:30 zabawa swobodna

9:30 – 10:00 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz programów przyjętych do realizacji

10:00 10:30 zabawa swobodna w kącikach zainteresowań

10.30 – 10.45 czynności samoobsługowe oraz II śniadanie

10.45 – 11.45 gry i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy swobodne i z udziałem nauczyciela

11.45 – 12.15 czynności samoobsługowe i obiad

12.15 – 14.15 czynności higieniczne po obiedzie (mycie zębów), bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, odpoczynek

14.15 – 14.45 czynności higieniczne i samoobsługowe po odpoczynku, podwieczorek

14.45 – 15.00 zajęcia rozwijające kompetencje dzieci, zajęcia wynikające z programu danego dnia

15.00 – 15.30 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy dowolne według zainteresowań

15.30 – 15.45 drugi podwieczorek

15.45 – 17.00 zabawy swobodne, zabawy na świeżym powietrzu, pożegnanie i odbiór dzieci

  

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Niepublicznym

Kolorowe Kredki w Nałęczowie

w roku szkolnym 2019/2020

dla 4 – latków

(„Władcy Dżungli”)

 

7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, praca indywidualna z dzieckiem, zabawa swobodna

8:00 – 8:30 zabawy ruchowe, muzyczno – ruchowe,  gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne

8:30 – 9:00 język angielski (poniedziałek – czwartek)

9:00 – 9:20 czynności samoobsługowe oraz śniadanie

9:20 – 10:00 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, programu edukacji przedszkolnej i programów  przyjętych do realizacji w danym roku szkolnym

10:00 – 11:00 zabawa swobodna w kącikach zainteresowań

11:00 – 11:15 czynności samoobsługowe oraz drugie śniadanie

11:15 – 12:15 gry i zabawy na świeżym powietrzu

12:15 – 12:45 czynności samoobsługowe i higieniczne, obiad

12:45 – 13:30 czynności higieniczne po obiedzie (mycie zębów), bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, odpoczynek

13:30 – 14:15 zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci

14:15 – 14:30 czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14:30 – 15:00 zajęcia rozwijające kompetencje, zajęcia wynikające z programu danego dnia

15:00 – 16:00 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy dowolne według zainteresowań (na dworze lub w sali)

16:00 – 16:15 drugi podwieczorek

16:15 – 17:00 zabawy swobodne, zabawy na świeżym powietrzu, pożegnanie i odbiór dzieci

  

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Niepublicznym

Kolorowe Kredki w Nałęczowie

w roku szkolnym 2019/2020

dla 5, 6 - latków

(„Pogromcy Mórz”)

 

7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, praca indywidualna z dzieckiem, zabawa swobodna

8:00 – 8:30 język angielski

8:30 – 9:00 zabawa swobodna

9:00 – 9:30 zabawy ruchowe, gimnastyka ogólnorozwojowa oraz inne zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej

9:30 – 10:00 czynności samoobsługowe oraz śniadanie

10:00 – 10:45 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu edukacji przedszkolnej oraz programów dodatkowych

10:45 – 11:15 zabawa swobodna

11:15 – 11:30 czynności samoobsługowe oraz drugie śniadanie

11:30 – 12:30 gry i zabawy na świeżym powietrzu

12:45 – 13.15 czynności samoobsługowe i obiad

13:15 – 13:45 czynności higieniczne po obiedzie (mycie zębów), bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, odpoczynek

13:45 – 14:00 zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci

14.00 – 14.30 zajęcia rozwijające kompetencje, zajęcia wynikające z programu danego dnia

14.30 – 14.45 czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14.45 – 16.00 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy dowolne według zainteresowań (na dworze lub w sali)

16.00 – 16.15 drugi podwieczorek

16.15 – 17.00 zabawy swobodne, zabawy na świeżym powietrzu, pożegnanie i odbiór dzieci.

 

Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie

Zrozumiałem
pozycjonowanie
funkymedia