Kolorowe Kredki
tel. +48 733 120 120 | e-mail: przedszkole@kolorowekredki.org.pl

Decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach (plik do pobrania)

Decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach (plik do pobrania)

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (plik do pobrania

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (plik do pobrania

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (plik do pobrania)

Zaświadczenie o zmianie we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (plik do pobrania)

Statut Niepublicznego Żłobka Kolorowe Kredki (plik do pobrania)

Regulamin organizacyjny Żłobka Kolorowe Kredki (plik do pobrania)

Regulamin dla rodziców/ opiekunów prawnych Żłobka Kolorowe Kredki w Nałęczowie (plik do pobrania)

Regulamin korzystania z placu zabaw (plik do pobrania)

Regulamin sali żłobkowej (plik do pobrania)

Regulamin spacerów i wycieczek (plik do pobrania)

 

 

pozycjonowanie
funkymedia